Esteve PRUENCA I BAYONA    
Fundació Noguera 

Diplomatari de Santa Maria d’Amer.
Més Informació
 

Pujar