Albert BENET I CLARÀ    
Fundació Noguera 

Diplomatari de la Ciutat de Manresa (segles IX-X).
Més Informació
 

Pujar