Pau MORA    
Fundació Noguera 

Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca (1361-1386). Volum I.
Més Informació
Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca (1361-1386). Volum II.
Més Informació
 

Pujar