Back

Estudis

Una visita pastoral al Baix Empordà als anys 1420-1423

Imma PUIG ALEU

El viatge pastoral del bisbe Andreu Bertran per les parròquies de la diòcesi de Girona l”any 1420, ens endinsa en la vida quotidiana i la religiositat dels habitants dels pobles i viles de la diòcesi i especialment de la comarca del Baix Empordà, en aquella conflictiva etapa històrica, a les portes de la crisi remença. Els motius i els objectius d”aquella minuciosa i exhaustiva visita pastoral aporten noves hipòtesis que la relacionen amb les conseqüències del Cisma a Catalunya.

Nº Col·lecció: 34

Any de publicació: 2006

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Esglèsia

ISBN: 84-9779-429-X

Pàgines: 449