Back

Estudis

Sociologia de la industrialització. De la seda al cotó a la Catalunya central (segles XVIII-XIX)

Llorenç FERRER I ALÓS

Reconstrucció a nivell microhistòric dels canvis que es van produir a la Catalunya central des d’una òptica evolutiva, preguntant-nos pels orígens d’aquelles persones que es convertiren en dinàmics industrials tèxtils al llarg del segle XIX. I això ha comportat indagar en el segle XVIII i a explorar moltes activitats que, sovint, no tenien res a veure amb la indústria tèxtil. La reconstrucció genealògica ha funcionat, és a dir, l’ocupació dels rius Llobregat, Cardener i alguns afluents va ser, fonamentalment, una conseqüència de la dinàmica econòmica del territori. Els canvis en les formes de produir en el segle XIX, no foren canvis territorials, de localització, de trasllat d’activitat d’un lloc a un altre a la recerca d’energia hidràulica, sinó que foren l’evolució interna d’unes dinàmiques que ens hem vist abocats a recular fins al segle XVII, com a mínim.

Nº Col·lecció: 58

Any de publicació: 2011

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona, Catalunya

Temàtica històrica: Agrària i rural, Comercial, mercantil i marítima, Econòmica

ISBN: 978-84-9975-137-5

Pàgines: 640