Back

Estudis

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum II.

Josep SERRANO I DAURA

Aquest segon volum acaba per perfilar el caràcter total d’aquest estudi tot fent un repàs a l’organització senyorial, al municipi i a l’administració de justícia, amb unes fonamentades conclusions i uns útils apèndixs.

Nº Col·lecció: 26

Any de publicació: 2000

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Dret públic, Feudalisme, Municipalisme, Política i institucional

ISBN: 84-7935-841-8

Pàgines: 595