Back

Textos i Documents

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum III.

Josep M. PONS I GURI

Tercer volum d’aquesta compilació d’articles, tracta de manera més breu, però no per això menys interessant, temàtiques tant diverses com un document del vescomte Seniofred de Girona, les ordinacions processals del vescomtat de Cabrera, les cases aloeres i les quadres, i moltes altres qüestions que, tot plegat, donaran al lector informació addicional sobre àrees de la història catalana ja anteriorment tractades o bé introduiran noves qüestions que potser requeririen d’un debat més extens.

Nº Col·lecció: 22

Any de publicació: 1989

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya, Comarques de Girona

Temàtica històrica: Dret comú, Feudalisme, Política i institucional

ISBN: 84-7856-025-4

Pàgines: 496