Back

Textos i Documents

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum II.

Josep M. PONS I GURI

Aquest segon i preciós volum de les obres de Pons i Guri és íntegrament dedicat a la història de l’església al nostre país, recollint estudis sobre els nomenclàtors del bisbat de Girona, la primera compilació de les constitucions sinodals de Girona, les constitucions conciliars tarraconenses de 1229-1330, les dotalies de les esglésies selvatanes al segle XI i un treball, en col.laboració amb Antoni Pladevall, sobre els particularismes catalans en els costumaris dels segles XIII-XVIII.

Nº Col·lecció: 21

Any de publicació: 1989

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Esglèsia

ISBN: 84-7856-024-6

Pàgines: 504