Back

Textos i Documents

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum I.

Josep M. PONS I GURI

Publicació de les obres de tipus històric i jurídic del notable estudiós i erudit Josep Maria Pons i Guri, a qui tantes coses han d’agrair els amants de la història catalana; aquests articles foren publicats en diverses obres i revistes i veuen per primer cop la llum com un tot unificat i de fàcil accés, comprenent el primer volum des del relat de la curiosa aventura d’un notari de Pineda que va caure en mans dels turcs fins a un desconegut fogatjament de l’època medieval.

Nº Col·lecció: 20

Any de publicació: 1989

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona, Catalunya

Temàtica històrica: Altres, Municipalisme, Notariat, Social

ISBN: 84-7856-023-8

Pàgines: 484