Back

Estudis

Poesies, Antoni Vallmanya

Jaume AUFERIL - Antoni de VALLMANYA

Edició crítica de l’obra poètica del notari barceloní Antoni de Vallmanya. La precedeix una breu biografia i l’emmarcament de l’activitat literària del poeta. Destaquen la seva originalitat, les poesies dedicades a les monges cistercenques de Valldonzella, que en el segle XV es convertí en un dels cercles literaris més important de la Barcelona baix-medieval. L’edició va acompanyada d’una anàlisi de la poesia de Vallmanya així com de les possibles fonts estrangeres que va utilitzar.

Nº Col·lecció: 40

Any de publicació: 2007

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Cultura, Notariat

ISBN: 978-84-9779-570-8

Pàgines: 547