Back

Amb motiu del sis-cents aniversari de la mort de Pere el Cerimoniós, la Fundació Noguera es féu càrrec de publicar l’inventari dels pergamins conservats a l’Arxiu de Terrassa, però aquest s’ha ampliat fins 1278, perquè hom preparava també l’edició dels de l’època de Jaume I. Aquest inventari incorpora tant els instruments pertanyents al municipi com els referents al priorat i monestir de Santa Maria de Terrassa, així com diversos documents privats, la majoria d’ells, com ja s’ha dit, pertanyents al temps del Cerimoniós.

Nº Col·lecció: 17

Any de publicació: 1988

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Inventaris

ISBN: 84-86387-85-X

Pàgines: 252

Altres publicacions de Teresa CARDELLACH I GIMÉNEZ

Altres publicacions de Pere PUIG I USTRELL