Back

Estudis

Notaris carlins a Catalunya (1833-1840)

Joan-Xavier QUINTANA I SEGALÀ

Els notaris, a catalunya, esdevingueren la peça clau de l’ordenament polític de l’Antic Règim, ja exercissin en institucions públiques locals, en jutjats, en juntes corregimentals, en l’exèrcit, o bé actuessin entre privats.

El principal objectiu d’aquest treball és analitzar la funció que desenvoluparen molts dels escrivans i notaris posicionats a favor de Carles Maria Isidre de Borbó en el decurs de la Primera Guerra Carlina (1833-1840) —o Guerra dels Set Anys— a Catalunya. Al mateix temps, aquest estudi pretén trencar amb el tòpic que relaciona la professió notarial amb el liberalisme polític.

Nº Col·lecció: 73

Any de publicació: 2016

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Notariat, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-761-2

Pàgines: 242