Back

Diplomataris

Mensa episcopal de Barcelona (878-1299).

María PARDO I SABARTÉS

Adquirir
IMPRIMIR

No sempre del tot explotats com convindria, els pergamins de la Mensa Episcopal constitueixen una font irremplaçable per al coneixement de la història patrimonial de l’Església a la diòcesi de Barcelona. La Fundació Noguera publica en aquest volum els 201 pergamins de la Mensa compresos entre els anys 878 i 1299, treball reexit que porta a la llum una documentació tan esencial com sovint deixada de banda pels historiadors.

Nº Col·lecció: 5

Any de publicació: 1994

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Diplomataris, Esglèsia

ISBN: 84-7935-203-5

Pàgines: 256