Back

Estudis

Medicina i il·lustració a Catalunya. La formació de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona.

Alfons ZARZOSO

Els aconteixements de 1714 representaren un sotrac també pel món de la medicina. L”autor examina les problemàtiques concomitants a la represa de l’activitat professional dels metges catalans.

Iniciatives com la petició de restabliment del Col.legi de Doctors en Medicina de Barcelona, la creació del Reial Col.legi de Cirurgia o de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, estan englobades, segons l’autor, en un redreç total de la professió mèdica catalana que culminà amb la creació de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica. ”autor tracta de les estretes relacions que existien entre els seus fundadors i dels metges que s’hi oposaren obertament.

És un estudi important per a la història de la professió mèdica a Catalunya, basat, en bona part, en fons de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.

Nº Col·lecció: 30

Any de publicació: 2004

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya

Temàtica històrica: Medicina i Ciència

ISBN: 84-9779-192-4

Pàgines: 455