Back

Textos i Documents

Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum II.

Josep HERNANDO I DELGADO

Segon volum d’aquesta extensa recopilació documental, ens sorprèn per l’abundosa varietat d’instruments que giraven entorn del llibre medieval a Barcelona, des de simples documents mercantils, en què el llibre era utilitzat com a moneda de canvi, fins els rics inventaris. L’autor forneix l’edició amb un índex d’incipits i un altre d’autors i obres, on el lector trobarà ingents referències als centenars de títols que poblaven les biblioteques d’aquell temps.

Nº Col·lecció: 31

Any de publicació: 1995

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Cultura

ISBN: 84-7935-296-5

Pàgines: 402

Altres publicacions de Josep HERNANDO I DELGADO