Back

Textos i Documents

Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum I.

Josep HERNANDO I DELGADO

Estudi i edició de 457 documents sobre el llibre a la Barcelona medieval. El doctor Josep Hernando dibuixa en aquesta extensa obra un panorama quasi total del món de la cultura i el saber dels homes baix medievals, oferint una descripció exacta de les matèries i temes que els interessaven: jurisprudència, filosofia, medicina, retòrica, gramàtica, religió, política, economia, ètica, història natural, astronomia, astrologia o història en vers, tant en llengua llatina com en romanç.

Nº Col·lecció: 30

Any de publicació: 1995

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Cultura, Medicina i Ciència, Social

ISBN: 84-7935-294-9

Pàgines: 400

Altres publicacions de Josep HERNANDO I DELGADO