Back

Llibres de Privilegis

Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624).

Griselda JULIOL I ALBERTÍ

Treball de transcripció d’aquest manuscrit gironí realitzat per Griselda Juliol i Albertí, desenvolupat a rel de la recerca per la seva tesi doctoral, i que ha estat revisat per un historiador de reconegut prestigi com és el doctor Josep Hernando. El Llibre Vermell conté 205 documents, especialment dels segles XIV i XV, època de consolidació del règim municipal gironí. Dins de la introducció Griselda Juliol explica detalladament els privilegis més decisius per a la vida de la ciutat.

Nº Col·lecció: 8

Any de publicació: 2001

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: 84-7935-887-4

Pàgines: 760