Back

Llibres de Privilegis

Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533).

Christian GUILLERÉ

Adquirir
IMPRIMIR

Prou coneguts són els estudis històrics sobre Girona que ha dut a terme el doctor Christian Guilleré, que ara ens ofereix en aquest volum l’edició d’un dels tres llibres de privilegis que es conserven a la ciutat del Ter i l’Onyar, el Llibre Verd, el més important dels tres. És una recopilació feta amb la voluntat de registrar els principals documents que establien el funcionament de la vida dels ciutadans, com la fiscalitat o el subministrament de queviures, i per tant peça clau per entendre la seva vida quotidiana.

Nº Col·lecció: 7

Any de publicació: 2000

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: 84-7935-704-5

Pàgines: 748