Back

Llibres de Privilegis

Llibre Groc de la ciutat de Girona.

Anna GIRONELLA I DELGÀ

Tercer còdex que conté els privilegis de la ciutat de Girona, és a dir, les concessions reials i aquells altres documents que definiren al llarg dels segles la seva organització institucional i la seva estructura política, financera, econòmica, urbanística i militar. Aquest volum recull 51 instruments corresponents a l’època Moderna (1596 – 1702), amb un de 1386. Un estudi introductori analitza l’origen dels llibres de privilegis del municipi gironí i la seva importància històrica.

Nº Col·lecció: 11

Any de publicació: 2007

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: 978-84-9779-508-1

Pàgines: 430