Back

Llibres de Privilegis

Llibre de Privilegis de Palafrugell (1250-1724).

Joan VILLAR I TORRENT

S’editen 23 documents, enregistrats en el llibre de privilegis de la vila de Palafrugell, que van cronològicament entre els anys 1250 i 1724. L’edició va precedida per un estudi sobre el senyor de la població, el Priorat de Santa Anna de Barcelona, de l’orde militar del Sant Sepulcre de Jerusalem, i les relacions que mantingué amb la vila, en bona part reflectides en els privilegis que li concedí.

Nº Col·lecció: 12

Any de publicació: 2007

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: pendent

Pàgines: 450