Back

Llibres de Privilegis

Llibre de Privilegis de la vila de Puigcerdà.

Sebastià BOSOM I ISERN

Transcripció i edició dels 123 documents que integren l’anomenat “Llibre de privilegis de la insigne vila de Puigcerdà“ conservat a la Biblioteca de Catalunya, començat el 1382 pel notari Jaume Call per encàrrec dels cònsols de la vila, i continuat per altres fedataris fins a principis del segle XVIII. Els instruments abasten cronològicament des de 1181 fins a 1706, per bé que la seva major part corresponen al període medieval, destacant els 10 concedits per Jaume I i els 15 per Pere III el Cerimoniós. De l’època moderna només s’hi enregistren 12.

Nº Col·lecció: 13

Any de publicació: 2007

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: 978-84-9779-627-9

Pàgines: 458