Back

Llibres de Privilegis

Llibre de Privilegis de la vila de Figueres (1267-1585).

Antoni COBOS FAJARDO

Edició d’una còpia mecanografiada feta a principis del segle XX del que devia ser un resum del veritable llibre de privilegis, per desgràcia avui perdut, amb un intent de reconstrucció de l’original amb la documentació conservada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a altres arxius, on a més l’autor ha inclòs altres privilegis que no eren copiats a l’esmentat llibre. Tot plegat, un treball molt laboriós que ha fructificat en una obra ja de referència per als historiadors de l’Empordà. En total són 112 documents, la major part d’ells del període medieval, on molts pertanyen als temps de Pere el Cerimoniós i Alfons el Magnànim.

Nº Col·lecció: 9

Any de publicació: 2004

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: 84-9779-132-0

Pàgines: 244