Back

Llibres de Privilegis

Llibre de les provisions reials de la vila de Puigcerdà.

Sebastià BOSOM I ISERN - Susanna VELA I PALOMARES

El Llibre de Provisions i cartes reials tanca l’edició dels cartularis medievals de la vila de Puigcerdà després de les transcripcions del Llibre de Privilegis de la Vila de Puigcerdà, el Llibre Verd, el Trasllat del Llibre Verd i el Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà. Aquí es transcriuen les 229 provisions reials atorgades a Puigcerdà entre 1285 i 1591 i compilades en aquest volum del segle XIV. Són actes unilaterals i sobirans que difereixen dels privilegis per ser mesures concretes de govern i administració local, tot i que sovint la diferència entre una provisió i un privilegi és molt tènue.

Nº Col·lecció: 14

Any de publicació: 2009

ISBN: 978-84-9779-874-7

Pàgines: 411