Back

Textos i Documents

Les col·leccions de costums de Girona.

Josep M. PONS I GURI

L’il.lustre jurista arenyenc torna a publicar una altra font important per a l’estudi del dret medieval català, en aquest cas les col.leccions de costums de Girona en les seves diferents versions manuscrites, conservades a diverses biblioteques i arxius estatals i estrangers. Un pas més en la tasca de la Fundació Noguera de publicar les diferents redaccions dels drets locals catalans des de la seva fixació en el segle XIII, tot i que el dret local gironí no es consolidà fins una centúria més tard.

Nº Col·lecció: 16

Any de publicació: 1988

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Compilacions, Dret públic, Municipalisme

ISBN: 84-86387-64-7

Pàgines: 372