Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

L’Arxiu de Protocols del districte d’Igualada.

Marta VIVES I SABATÉ

Adquirir
IMPRIMIR

Catàleg dels fons de l’Arxiu Notarial d’Igualada, conservat ara a l’Arxiu Històric d’aquesta població, i de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Igualada, comprenent en el seu interior protocols pertanyents a 14 notaries, algunes d’elles foranes. L’abast cronològic de la documentació abasta entre 1281 i mitjan segle XX, essent importants tot un reguitzell de notaris medievals anònims.

Nº Col·lecció: 21

Any de publicació: 1997

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-7935-426-7

Pàgines: 216