Back

Estudis

La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica Tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana,

Lluís MONJAS

Treball sobre la història de l’Església catalana a final de l’època medieval elaborat a través de l’estudi d’una font eclesiàstica: els formularis de visites pastorals de les diverses diòcesis catalanes de la baixa edat mitjana. L’autor aconsegueix presentar les reformes de tot tipus que s’esdevingueren a la província eclesiàstica Tarraconense entre els anys 1215 i 1545, que afectaren no només al clergat secular i regular sinó també els fidels, esdevenint un element culturitzador de la societat catalana de l’època.

Nº Col·lecció: 43

Any de publicació: 2007

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Esglèsia

ISBN: pendent

Pàgines: 450