Back

Estudis

La guerra de Successió i l’orde de Malta a Catalunya. Política, finances i llinatges: 1700 – 1715.

Francesc AMORÓS I GONELL

Dins d’un marc complex i envitricollat, el gran mestre de Malta, el valencià Ramon de Perellós, desplega la peculiar diplomàcia de l’orde, amb una atenció especial als ambaixadors residents a París i Barcelona. Perellós, filoborbònic de cor i de cap, intenta maniobrar amb prou agudesa per evitar la ruptura total amb la casa d’Habsburg. Així, el Comú Tresor de Malta es continua nodrint de les rendes enviades des de les receptories de Marsella i Barcelona, però també des de la de Gènova, ubicada en un estat neutral i procliu, doncs, a l’espionatge i a les transaccions econòmiques més o menys opaques.

La recerca de Francesc Amorós s’ha fonamentat en els Arxius de l’Orde de Malta a la National Library de La Valletta i al Fons del Gran Priorat de Catalunya de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. L’encreuament dels dos fons permet a Francesc Amorós construir un relat ampli i
coherent d’aquell període. (Fragments del pròleg d’Agustí Alcoberro)

Nº Col·lecció: 69

Any de publicació: 2014

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes), Mediterrà occidental i Magrib

Temàtica històrica: Monaquisme i ordes religioses, Monarquia, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-516-8

Pàgines: 583