Back

Estudis

La contractació agrària a l’Alt Penedès durant el segle XVIII. El contracte de rabassa morta i l’expansió de la vinya.

Belén MORENO I CLAVERÍAS

La vilafranquina Belén Moreno fou la premiada amb la “Beca Raimon Noguera” de l’any 1992, i d’aquest premi sorgí aquest interessant treball centrat en els contractes agraris, el de rabassa morta en particular, i l’expansió del cultiu de la vinya que això significà en el Penedès del segle XVIII. Un treball d’acurat estudi històric sobre els fons de l’Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès, que a més ve acompanyat d’ingents apèndixs documentals i annexos.

Nº Col·lecció: 8

Any de publicació: 1995

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Agrària i rural, Dret privat

ISBN: 84-7935-292-2

Pàgines: 190