Back

Textos i Documents

La configuració jurídica del municipi Baix-Medieval.

Max TURULL I RUBINAT

Adquirir
IMPRIMIR

Resum parcial de la tesi doctoral de l’autor, aquest treball no és només una història urbana de Cervera, sinó també una obra cabdal dins la història del dret municipal del nostre país: de la transició del feudalisme als modus capitalistes i del sorgiment d’un patriciat urbà, des de l’adquisició d’una personalitat jurídica pròpia dels pobladors de Cervera (la confratria) a la total consolidació del règim municipal i el seu consell; a banda de tractar altres aspectes, com la fiscalitat, les autoritats reials o l’administració de la justícia.

Nº Col·lecció: 24

Any de publicació: 1990

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Lleida

Temàtica històrica: Municipalisme

ISBN: 84-7856-058-0

Pàgines: 654