Back

Textos i Documents

La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d’Aragó (segles XIII-XIV).

M. Mercè COSTA I PARETAS

Aquest estudi és una fita prou interessant per a les persones dedicades a la història de les nissagues nobles a l’Edat Mitjana. La casa de Xèrica tingué un paper molt rellevant en la història política de la Confederació Catalano-Aragonesa, des dels temps de Jaume I fins a la seva extinció en temps de Pere el Cerimoniós. Són aspectes tractats amb detall per l’autora, en especial els turbulents successos lligats a la persona de Pere de Xèrica, que a més venen acompanyats d’un nombrós apèndix documental.

Nº Col·lecció: 32

Any de publicació: 1998

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: València, Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Família, Feudalisme, Social

ISBN: 84-7935-473-9

Pàgines: 608