Back

Estudis

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714)

Albert ESTRADA-RIUS

La fabricació de moneda a la ciutat de Barcelona va ser una activitat continuada, per bé que amb marcades interrupcions, des de temps altmedievals fins a la segona meitat del segle XIX.  La ciutat comtal té el privilegi de conservar, per bé que molt alterat per successives transformacions, l’edifici d’orígens medievals anomenat la Seca en el qual es va portar a terme aquesta tasca, requerint d’una complexa organització institucional amb una dimensió corporativa i una altra de protoindustrial, durant molts d’aquests segles.

La Seca és una construcció aixecada en ple barri de la Ribera. En aquesta ubicació concreta es documenta l’activitat de fabricació de moneda des d’almenys el 1373 fins —per bé que amb llargues  interrupcions— a l’any 1881 en que, en compliment d’un Reial Decret, es va tancar de manera definitiva.

Aquest és un magnífic i complet treball que ofereix una aproximació integral a la Seca Reial de Barcelona en la seva dimensió institucional com a organisme encarregat de fabricar la moneda de curs legal general al principat de Catalunya durant el període que podríem qualificar de «foral» o de vigència de la Corona d’Aragó i, en particular, durant els segles baixmedievals (1208-1714).

Nº Col·lecció: 72

Any de publicació: 2015

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya, Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Art i Arquitectura, Dret públic, Econòmica, Industrial, Món urbà, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-685-1

Pàgines: 630