Back

Estudis

Ius proprium – Ius commune a Europa. El dret comú i Catalunya, III. Actes del IIIr Simposi Internacional de 1992. Homenatge al professor André Gouron amb motiu de la seva investidura com a Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Adquirir
IMPRIMIR

Les actes d’aquest tercer Simposi Internacional van néixer amb l’estímul de dedicar-se al professor André Gouron amb motiu del seu doctorat Honoris Causa per la universitat de Barcelona, les obres del qual han inspirat a molts dels participants en aquesta sèrie de simposis. Com és habitual, el volum inclou tant les ponències com els col.loquis, que així mateix ultrapassen la temàtica catalana per tractar també de contrades com Dinamarca o França.

Nº Col·lecció: 5

Any de publicació: 1993

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Europa

Temàtica històrica: Dret comú