Back

Textos i Documents

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum I

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

A partir d’aquestes fonts documentals consultades i de les excavacions arqueològiques dutes a terme any rera any, es com s’ha pogut reconstruir la vida quotidiana de la ciutat de Lleida en els darrers anys de l’època medieval

Els volums que conformen aquesta obra, estan estretament lligats a la realització de la tesi de doctorat d’un dels autors d’aquest llibre, Imma Sànchez-Boira. La transcripció d’aquests centenars de documents és un dels puntals, juntament amb l’estudi de les fonts iconogràfiques, de la recerca que li ha de permetre descobrir i entendre els espais on vivía la gent que va habitar a Lleida als darrers segles medievals.

Llibres relacionats:

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum II

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum III

Nº Col·lecció: 52

Any de publicació: 2014

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Lleida

Temàtica històrica: Inventaris, Món urbà, Vida quotidiana

ISBN: 978-84-9975-466-6

Pàgines: 724