Back

Textos i Documents

Inventari dels pergamins del Fons Mercader – Bell-lloc de l’Arxiu Històric Municipal de Cornellà de Llobregat (segles XI-XVIII). Volum II.

Joan FERNÀNDEZ I TRABAL - Josep FERNÀNDEZ I TRABAL

Segon volum d’aquest magne compendi de documentació, val a dir que la majoria d’ella és realitzada entre els segles XIV i XVI, com a la majoria d’arxius privats catalans, però també hi destaquen molts pergamins anteriors, des del segle XI, i posteriors, fins el segle XVIII, amb un abast territorial que ultrapassa el límits del principat de Catalunya. En resum, hom publica de forma impecable les recensions d’un total de 1.532 unitats documentals.

Nº Col·lecció: 19

Any de publicació: 1989

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona, Comarques de Girona

Temàtica històrica: Família, Inventaris

ISBN: 84-7856-007-6

Pàgines: 592