Back

Textos i Documents

Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric Municipal de Calella.

Josep M. PONS I GURI - Jesús RODRÍGUEZ BLANCO

Els pergamins de l’arxiu Històric Municipal de Calella procedeixen tots ells de fons patrimonials; entre ells destaquen els que acumulà l’erudit Albert Giol i Galceran, però també s’inclouen nombrosos instruments recollits en els masos de la contrada calellenca. Tot plegat, són 1.371 documents d’època medieval i moderna que ajudaran als investigadors a aprofundir en el coneixement de Calella en particular i del vescomtat de Cabrera en general.

Nº Col·lecció: 23

Any de publicació: 1990

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Inventaris

ISBN: 84-7856-056-4

Pàgines: 536