Back

Estudis

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum II

Albert REIXACH SALA

Segon i darrer volum d’aquest complet treball, estructurat en dues parts, la primera de les quals esà dedicada a les institucions pròpies, generades pel territori de Girona durant el període objecte d’anàlisi. El present volum es centra a descobrir i identificar les elits polítiques imbricades en la vida municipal. O sigui, qui són els protagonistes que exerceixen el poder a la ciutat de Girona. Ens trobem davant d’una obra ambiciosa, rellevant, ben dissenyada, ben documentada, ben dirigida i ben escrita.

Nº Col·lecció: 80

Any de publicació: 2019

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Món urbà, Municipalisme, Política i institucional, Social

ISBN: 978-84-1303-114-9

Pàgines: 879