Back

Textos i Documents

Història General de Catalunya. Volum II.

Antoni VILADAMOR

Segon volum de l’edició crítica d’aquesta obra important de la historiografia catalana del segle XVI. Aquest volum recull des del govern de Juli Cèsar fins a l’entrada dels àrabs a la península, completat amb els apèndix documentals, índex i bibliografia. Segons Eulàlia Miralles, Viladamor va escriure dos volums més de la Història General de Catalunya, corresponents a l’etapa medieval i moderna, que s’han perdut.

Nº Col·lecció: 41

Any de publicació: 2007

Període històric: Antic (segles I a IV dc.), Modern (segles XVI-XVIII), Visigòtic (segles V-VII)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Historiografia

ISBN: 978-84-9779-527-29

Pàgines: 411

Altres publicacions d'Antoni VILADAMOR