Back

Amb aquesta obra l’autor ha pretès fer un esboç de les principals línies de recerca que s’han dut a terme en els darrers anys sobre els esdeveniments viscuts durant la primera meitat del s.XVIII.

L’objectiu ha estat anar més enllà de la Guerra dels Segadors i es dediquen moltes línies al seguiment de la creixent conflictivitat amb la Corona espanyola.

S’ha pretès aportar quelcom d’originalitat aportant dades dels Dietaris de la Diputació del General.

L’obra està dividida en tres grans blocs per tal de fer més fàcil el seguiment d’unes dècades realment difícils per al Principat.

Nº Col·lecció: 65

Any de publicació: 2013

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Espanya

Temàtica històrica: Monarquia, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-316-4

Pàgines: 186