Back

Estudis

Família i poder a Catalunya, 1516-1626. Les estratègies de consolidació de la classe dirigent.

M. Adela FARGAS PEÑARROCHA

Versió revisada de la tesi doctoral de l’autora, aquest llibre fa un precís repàs a la història i evolució de trenta-dos nissagues de Barcelona a l’època moderna -des de la mort de Ferran II a les Corts de 1626, on representants de totes aquestes famílies hi foren presents-. Basat en documentació notarial, especialment de l’AHPB, l’estudi no deixa de banda cap aspecte significant, tractant tant l’estructura familiar, les estratègies matrimonials, les faccions polítiques com el seu paper dins l’administració reial.

Nº Col·lecció: 14

Any de publicació: 1997

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Família, Política i institucional, Social

ISBN: 84-7935-458-5

Pàgines: 500