Back

Estudis

Estudis sobre història de la Institució Notarial a Catalunya, en honor de Raimon Noguera.

Amb motiu del norantè aniversari de Raimon Noguera la fundació que porta el seu nom li oferí un original regal: La col.lecció Estudis s’inaugurava amb aquest volum en el seu honor, amb setze articles escrits per diversos experts i estudiosos del món notarial, molts dels quals han repetit autoria en les publicacions de la fundació. Hi destaquen els estudis referents al notariat medieval, però tot plegat aquests articles són una bona introducció a la problemàtica de la història del notariat català.

Nº Col·lecció: 1

Any de publicació: 1988

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Notariat

ISBN: 84-86387-68-X

Pàgines: 252