Back

Estudis

Els notaris de la ciutat de València. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV.

Josep M. CRUSELLES

No hem d’insistir més en el rol que la Fundació Noguera s’ha assignat de preservar l’empremta històrica del notariat. Una prova més la tenim en aquesta obra, estudi total del món notarial valencià al segle XV, que no deixa per tractar cap aspecte interessant. A través de les seves pàgines coneixerem tant els mètodes de treball dels notaris i les seves escrivanies, com també llur vida privada i comportament econòmic, acompanyant el text de nombrosos quadres explicatius.

Nº Col·lecció: 17

Any de publicació: 1998

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: València

Temàtica històrica: Món urbà, Notariat, Social

ISBN: 84-7935-568-9

Pàgines: 450