Back

Estudis

Els molins i les salines de Castelló d’Empúries al segle XIV

Josep Maria GIRONELLA I GRANÉS

Magnífic i minuciós estudi sobre els molins i les salines a Castelló d’Empúries al segle XIV.

Parteix d’un magnífic conjunt documental constituït bàsicament per documents del fons Empúries de l’Arxiu Ducal de Medinaceli i pel fons notarial castelloní de l’Arxiu Històric de Girona, que abraça des de les darreres dècades del segle XIII fins a finals del segle XIV.

Aquesta documentació ha permès analitzar l’evolució dels temes analitzats i establir una clara diferenciació entre l’abans i el després de la intervenció comtal en la gestió i administració dels molins i les salines que es produí en la dècada dels anys trenta del segle XIV.

L’estudi està dividit en tres grans apartats: el primer, dedicat als aspectes jurídics, i que comprèn aspectes relacionats amb la propietat de molins i salines i la fiscalització del consum de sal i farina; el segon, que se centra en els aspectes tècnics com l’abastiment d’aigua, les característiques dels molins, dels seus aparells i de les salines; i finalment, el dedicat als aspectes socioeconòmics, on aborda tot allò referent a la gestió i explotació de molins i salines.

Les anotacions, els quadres i mapes intercalats en el text, així com els regestos i transcripcions dels documents, els quadres de l’annex i els índexs toponímic i onomàstic, als quals cal afegir una bibliografia ben actualitzada, completen el seu treball.

Nº Col·lecció: 57

Any de publicació: 2010

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona, Catalunya

Temàtica històrica: Agrària i rural, Comercial, mercantil i marítima, Econòmica, Feudalisme, Historiografia, Industrial

ISBN: 978-84-9975-048-4

Pàgines: 340