Back

Estudis

Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a la segona meitat del segle XVII.

Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Estudi dels magistrats que formaren part de l’Audiència de Catalunya durant els cinquanta anys posteriors a la guerra dels Segadors. De les audiències dels regnes de la Corona d’Aragó a l’època dels Àustria, l’Audiència de Catalunya ha estat estudiada des de diferents perspectives, que han aclarit el paper de la institució dins el conjunt del sistema polític. Pel que fa als integrants del tribunal, coneixem força dades del període anterior a la guerra dels Segadors. Miquel Àngel Martínez ofereix una visió conjunta, completa i sistemática del període posterior a la recuperació del Principat per a la sobirania de Felip IV el 1652. El nom original de l’Audiència era el de Consell Reial ja que es partia de la idea que la funció primordial del rei i dels seus consellers era l’administració de justícia.

Nº Col·lecció: 33

Any de publicació: 2006

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Política i institucional

ISBN: 84-9779-424-9

Pàgines: 275