Back
Novetat

Llibres de Privilegis

Els llibres de privilegis i canalars de Mataró (1294-1819)

Jesús RODRÍGUEZ BLANCO - Alexis SERRANO MÉNDEZ

Compilació dels privilegis mataronins: de la concessió de mercat setmanal (1294) a la confirmació del títol de ciutat (1779).

El privilegi atorgat per Alfons el Magnànim el 27 de juny del 1419 és a la base de la constitució del primer embrió de govern o d’autogovern municipal mataroní. I, a la vegada, és un bon exemple per entendre, o explicar, què eren o què entenem per privilegis (reials, però no només) durant les edats mitjana i moderna. Com la majoria de privilegis reials, el del 1419 conté tota una sèrie de capítols o articles, tretze en concret, amb concessions o prerrogatives que el monarca atribuí als mataronins, entesos en el sentit ampli d’habitants del terme del castell de Mataró. Mataró aconseguí, el 20 de març del 1702, el privilegi de ciutat, una de les grans fites de la nostra història local.

Com en altres indrets, aquests privilegis eren recollits en compilacions, volums que s’havien designat, tradicionalment, com a llibres de privilegis i canalars, mot que, en català antic, significa calendari i que, per tant, designa, en aquest context, aquells fets o dates assenyalades de les quals es volia, o calia, conservar memòria.

Nº Col·lecció: 16

Any de publicació: 2020

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret públic, Món urbà, Municipalisme

ISBN: 978-84-1303-219-1

Pàgines: 725