Back

Estudis

Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l’edat mitjana (546-1460).

Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ

Estudi sobre els aspectes formals, -convocatòria assistència, cerimonial i temàtica- dels diversos concilis celebrats a Lleida, entre el 546 i el 1460. Conté, així mateix, l’anàlisi de cada un dels dotze concilis que tingueren lloc a l’esmentada ciutat, tot incidint en les circumstàncies que motivaren la seva convocatòria, els assistents, els assumptes tractats i els cànons aprovats.

Nº Col·lecció: 52

Any de publicació: 2009

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII), Visigòtic (segles V-VII)

Referència geogràfica: Comarques de Lleida, Catalunya, Catalunya Nord, Illes Balears, València, Aragó, Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Esglèsia

ISBN: 978-84-9779-843-3

Pàgines: 335