Back

Estudis

El territori i les seves institucions històriques. Actes de les Jornades d’Estudi. Volum II.

Josep SERRANO DAURA (ED.)

L’extensió de les ponències, i la inclusió de nombroses comunicacions, així com l’interès que han despertat entre la comunitat d’historiadors del dret, han fet necessari que les actes d’aquestes jornades hagin de publicar-se en dos volums. Com al primer volum, un fet que destaca en aquestes jornades és l’abundosa assistència d’especialistes vinguts d’un gran nombre d’universitats espanyoles, cosa que fa que el lector obtingui coneixement d’una considerable munió de punts de vista i formes de treballar. Hi ha ponències en català i espanyol.

Nº Col·lecció: 20

Any de publicació: 1999

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona, Corona d'Aragó (antics regnes), Regnes Península Ibérica

Temàtica històrica: Política i institucional

ISBN: 84-7935-608-1

Pàgines: 502