Back

Acta Notariorum Cataloniae

El protocol del notari Bonanat Rimentol de 1351.

Laureà PAGAROLAS I SABATÉ

Adquirir
IMPRIMIR

El protocol o llibre de notes de 1351 de Bonanat Rimentol, notari de Barcelona per autoritat reial, és un dels quatre primers manuals íntegres conservat a l’Arxiu Històric de Protocols; aquest fet, a banda d’altres consideracions, com ara que aquest Capibrevium Notularum inclou nombrosos instruments sobre jueus, ha determinat que sigui el primer volum publicat d’aquesta col.lecció, oferint-nos sucoses pinzellades de la vida dels barcelonins a mitjan segle XIV.

Nº Col·lecció: 1

Any de publicació: 1991

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Dret privat, Jueus, Món urbà, Notariat

ISBN: 84-7935-341-4

Pàgines: 332