Back
Novetat

Estudis

El Mostassaf i els llibres de mostassaferia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)

Pablo José ALCOVER CATEURA

Pocs espais urbans dels municipis de l’edat mitjana representen millor la vida i el seu batec que el mercat. La plaça de les cols, de la palla, de la peixateria vella, de la carnisseria nova i tants altres noms i denominacions populars són testimonis d’un passat en què homes i dones anaven a comprar i vendre aliments i altres productes a uns llocs especialment pensats per a aquesta tasca. Anar a plaça era una de les activitats setmanals més característiques dels veïns de les viles i ciutats no solament durant els segles XIV i XV sinó fins al segle XVIII. Però l’espai de comerç urbà no tenia un sol ús, el mercantil: allà també s’hi realitzaven altres activitats públiques com processons, execucions, ballades i festeigs.

L’obra es vincula clarament a la història de l’alimentació, sota el mestratge del professor Antoni Riera Melis,  establint les característiques generals relatives a la legislació del mercat alimentari municipal. A més, és una recerca sobre història institucional perquè és un estudi d’un ofici municipal, la mostassaferia. La relació entre aquestes dues vies de recerca deriva de les fonts primàries del treball: els manuscrits de la mostassaferia, obres que foren manuals d’aquest ofici municipal i alhora recopilacions de la legislació local i general sobre els aliments i altres productes del mercat urbà a la baixa edat mitjana.

Nº Col·lecció: 84

Any de publicació: 2021

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Comercial, mercantil i marítima, Econòmica, Món urbà, Social, Vida quotidiana

ISBN: 978-84-1303-322-8

Pàgines: 536