Back

Diplomataris

El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Volum III.

Pere PUIG I USTRELL

Adquirir
IMPRIMIR

Darrer i reexit tercer volum d’aquest superb diplomatari, en què el seu autor publica 196 documents més, que abasten fins l’any 1099. Aquests testimonis ens mostren la pujant època de l’abat Oldeguer, la fundació del priorat de la Llacuna, l’adquisició de l’església de Castellar del Vallès, els conflictes amb Sant Cugat, les bones relacions amb el bisbe de Barcelona o la consagració de la gran església del Munt, succeïda l’any 1064, un dels punts àlgids de la història del monestir.

Nº Col·lecció: 10

Any de publicació: 1995

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-7935-311-2

Pàgines: 386