Back

Diplomataris

El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Volum II.

Pere PUIG I USTRELL

Adquirir
IMPRIMIR

En aquest segon volum, Pere Puig i Ustrell segueix amb la seva introducció a la documentació de Sant Llorenç del Munt, posant especial dedicació en els criteris metodològics, els escrivans i les fonts, tant manuscrites com publicades. Alhora incorpora la transcripció dels primers 302 documents, que abasten fins a l’any 1040, és a dir, després de què el monestir recobrés la seva independència de Sant Cugat i iniciés el seu període més pròsper.

Nº Col·lecció: 9

Any de publicació: 1995

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 84-7935-310-4

Pàgines: 444